Kontakt

Perun Electromobility s.r.o.

Fraňa Kráľa 66, 071 01 Michalovce
IČO: 55454241
DIČ: 2121992147
IČ-DPH: SK2121992147
Bankové spojenie:
Tatra banka: SK78 1100 0000 0029 4515 0445
VUB banka: SK35 0200 0000 0048 5772 5658
email: info@eperun.sk
mob. kontakt: +421 903 485 701

Projektový manažér:
email: project.manager@eperun.sk
mob. kontakt: +421 903 202 701

e∙courier:
email: ecourier@eperun.sk
mob. kontakt: +421 903 485 701

ePerun Infolinka: +421 910 251 475